Ασφαλιστικές καλύψεις Πελατών μας.


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Με το παρόν πιστοποιείται η ασφαλιστική κάλυψη των ταξιδιωτών που διακινούνται μέσω της εταιρίας MAZI TRAVEL ΕΠΕ   .  Με ασφαλιστήριο Ταξιδιωτικής ασφάλισης της GENERALI HELLAS, υπ’ αριθμού  10749223 ως κάτωθι σχέδιο παροχών:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

1.

Απώλεια Ζωής από ατύχημα

7.500€

 

 

 

 

 

2.

Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα

7.500€ &

Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα % X

7.500€

3.

Ιατροφαρμακευτικές εξωνοσοκομειακές

δαπάνες από ατύχημα ή οξεία ασθένεια έως

7.500€

 

 

4.

Νοσοκομειακά έξοδα από ατύχημα ή οξεία ασθένεια έως

4.000€

 

 

5α. Έξοδα αποστολής φαρμάκων

500€ σε περίπτωση που δεν μπορεί να τα προμηθευτεί τοπικά

6. Έξοδα επαναπατρισμού

συνεπεία τραυματισμού, οξείας ασθένειας, θανάτου (μεταφορά σωρού) έως

3.000€

 

Καλύπτονται και τα έξοδα Β’ βαθμού συγγένειας (έως ένα άτομο) αν απαιτηθεί

7. Επιστροφή προκαταβολής

σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην εκδρομή λόγω τραυματισμού, οξείας ασθένειας, θανάτου του ταξιδιώτη ή ατόμου έως Α’ βαθμού συγγένειας

(έως 300€ Ελλάδα)

(έως 500€ Εξωτερικό)

8. Έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωσης 2.000€ στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψει σοβαρό πρόβλημα υγείας ή θανάτου σε μέλη οικογένειας (τέκνα, γονείς, σύζυγοι, αδέλφια) στην Ελλάδα ή πυρκαγιάς σε κατοικία ή επαγγελματική στέγη

5β. Βοήθημα σε περίπτωση απώλειας διαβατηρίου ή ταυτότητας στο εξωτερικό

500€

9.

Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα από οξεία ασθένεια ή ατύχημα

(έως 30 ημέρες)

κατ’ άτομο

100€

 

10.

Έξοδα Α’ ανάγκης διατροφής – διαμονής – μεταφοράς λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω των 4 ωρών 300€

 

11.

Απώλεια Αποσκευών

Α. Ανά αποσκευή / ταξιδιώτη 400€

Β. Ανά οικογένεια 1.000€

Γ. Σύνολο Ευθύνης 20.000€

 

12.

Προσωπική Αστική Ευθύνη Ταξιδιώτη Σωματικές Βλάβες / Υλικές Ζημίες / Ομαδικό Ατύχημα

10.000€/10.000€/10.000€

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1α. Καλύπτονται  άτομα που δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας

1β. Για ηλικίες άνω των 75 ετών, ισχύουν τα εξής:

Α. Έξοδα επαναπατρισμού μόνον από ατύχημα ή θάνατο

Β. Απώλεια αποσκευών

Γ. Προσωπική Αστική Ευθύνη ταξιδιώτη

Δ. Έξοδα α’ ανάγκης λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω των 4 ωρών

Ε. Έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωση αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψει σοβαρό πρόβλημα υγείας σε μέλη της οικογένειάς του στην Ελλάδα

Στ. Επιστροφή προκαταβολής (ακυρωτικές δαπάνες) σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην εκδρομή λόγω θανάτου ή σοβαρού συμβάντος σε Β’ Βαθμού συγγένεια.  Η εξαίρεση θα υφίσταται για οποιοδήποτε συμβάν αφορά τον ίδιο.

2. Οξεία ασθένεια θεωρείται κάθε αρρώστια ή πάθηση που δεν οφείλεται σε ατύχημα και που δεν προϋπήρχε και εμφανίστηκε στη διάρκεια του ταξιδιού.

3. Η παροχή επιστροφής της προκαταβολής δίδεται ή με την προσκόμιση νοσοκομειακών παραστατικών ή εφόσον δεν υπάρχει νοσοκομειακή περίθαλψη, βεβαίωση από τον ιατρό της εταιρίας.  

4. Για τις παροχές εξωνοσοκομειακών & νοσοκομειακών δαπανών καθώς και των εξόδων επαναπατρισμού απαιτούνται πρωτότυπα παραστατικά.

5. Καλύπτονται κατ’ εξαίρεση απαιτήσεις από Τρομοκρατικές ενέργειες μόνο για τα νοσοκομειακά – εξωνοσοκομειακά έξοδα και επαναπατρισμό. 

ΑΝΑΞ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε

ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 42 ΤΘ 60659 ΤΚ 57001

ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας 801 11 11 999

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.
Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά προς συμπλήρωση.

 

Πληκτρολογήστε τον κωδικό που εμφανίζεται παρακάτω:

salt-26286A67 

Εκδρομές στην Ευρώπη

Login-iconLogin
active³ 5.2 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης